FMS – trening funkcjonalny

I po szkoleniu!

Jedno z najbardziej profesjonalnie przygotowanych szkoleń na jakich byłem. Niesamowita wiedza, doskonały przekaz i jestem podekscytowany. Weekend ciężkiej pracy, w tym niedziela zajęcia na praktyczne.

Poruszane zagadnienia w trakcie szkolenia:

– znaczenie funkcjonalnej i obiektywnej oceny pacjenta/sportowca dla potrzeb planowania treningu funkcjonalnego
– założenia funkcjonalnej oceny motorycznej FMS
– szczegółowe testy funkcjonalnej oceny motorycznej FMS i ich interpretacja
– założenia teoretyczne i praktyczne (pokaz i ocena między uczestnikami)
– ocena funkcjonalna oraz identyfikacja tzw. słabych ogniw łańcucha kinematycznego
– interpretacja oraz aplikacje dla działań praktycznych
– planowanie i tworzenie programów ćwiczeń korekcyjnych ukierunkowanych na reedukację motoryczną
– sekwencja działań ukierunkowanych na korekcję zaburzonych wzorców ruchowych
– przykładowe plany programów korygujących opartych o reaktywny trening motoryczny
– zajęcia praktyczne

Dlaczego szkolenie?

Ponieważ zależy mi, by się rozwijać jako trener, by być kompetentnym, a przede wszystkim, by dbać o bezpieczeństwo każdego uczestnika treningu, by trening budował, a nie niszczył.

Teraz tydzień na gruntowanie wiedzy, powtarzanie wiedzy, pierwsze oceny funkcjonalne i próba korekcji wg koncepcji FMS

Trener

Zapraszamy do galerii [button style=”medium” type=”rounded” color=”#COLOR_CODE” background=”#COLOR_CODE” src=”https://gymnazion.pl/cs_gallery/fms-trening-funkcjonalny/?page_id_all=1″ target=”_blank”]Galeria zdjęć[/button]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *