Muay Thai intro.

Od tego roku wprowadzamy możliwość dochodzenia do grup w trakcie już ich trwania. Często powstają zapytania odnośnie możliwości dołączenia po czasie do grupy już powstałej. Zwykle na to się nie zgadzamy, by

po pierwsze, nie zaburzać pracy grupy

po drugie, zależy nam na tym, by nikt się nie zniechęcił, gdy może okazać się zbyt ciężko, lub trudno

po trzecie, traktujemy każdą grupę jako społeczność interakcji, gdzie uczymy się wspólnie pracować.

Oczywiście nigdy nie była to żelazna reguła i czasem można zwyczajnie dojść na własne życzenie. Tłumaczymy wówczas, że nie może skupić się wówczas tylko na tej jednej osobie i jeśli z czymś odbiega, to musi włożyć w to więcej pracy.

Od tego roku jednak wprowadzamy muay thai intro. Będzie to blok kilkugodzinnych zajęć, która ma przygotować nowe osoby, by doszły do grupy, która rozpoczęła zajęcia ciut wcześniej i jest grupą początkującą.

Cel:

  • wyposażyć nowe osoby w podstawową wiedzę o tym, co robimy,
  • jak robimy,
  • ale również poznać się,
  • spróbować nauczyć się wspólnie pracować,
  • zapoznać z podstawowymi technikami,
  • nazewnictwem itd.

Myślimy, że ta forma się sprawdzi 🙂