Ważność Postawy Sportowej

Dlaczego postawa sportowa jest ważna?

„Ponieważ wymaga tego natura sportu. Sport jako rozumiana regułami gra oparta na rywalizacji wymaga – a tym samym może nauczać – określonych cech charakteru. Bez postawy sportowej, sport przestaje być sportem, gra przestaje być grą. Jeśli gra ma w sobie wartość, jeśli gramy dla radości z niej płynącej, dla jej wartości wychowawczych, dla jej wewnętrznego piękna, dla odsłanianej przez nią prawdy o nas samych, wówczas postawa sportowa jest niezastąpiona. Dlaczego postawa sportowa? Bo nie jest obojętne, jakim rodzajem istot ludzkich jesteśmy – i jakim istotami ludzkimi stają się nasze dzieci. Ponieważ lepiej jest dla ludzi, by byli odważni, zdyscyplinowani, sprawiedliwi, uczciwi, pokorni i mądrzy, niż żeby tacy nie byli. 

Dlaczego postawa sportowa? Bo dobry charakter jest cenny sam, w sobie, bez względu na to, czy jesteśmy za to „nagradzani”, czy też nie.”

Craig Clifford i Randy Feezell
„Coaching for Charakter”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *