Mobility.

  • siła
  • Zdrowe stawy
  • Wzorce ruchowe
  • Do 15 ćwiczących
  • Poziom: zróżnicowany
60

Minut